Sigma Komerc d.o.o.

Kvalitet pre svega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kućica pumpe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednji poklopac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telo zupčaste pumpe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kućica pumpe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pumpa sa dva jezgra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pumpa sa jednim jezgrom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervoar