Kontaktirajte nas: +381 (0)11 82-40-440

 • Politika IMS

   

     Politika Integrisanog sistema menadžmenta ‘‘SIGMA-COMERC’’ zasnovana je na ostvarenju i održavanju reputacije u poslovanju, proizvodnji, pružanjem kvalitetnih, pravovremenih i efikasnih usluga našim naručiocima/korisnicima sa ciljem totalnog zadovoljenja njihovih zahteva, potreba i očekivanja. Zajedno sa uspostavljanjem sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine, njegovim održavanjem i kontinualnim poboljšanjem, uz stvaranje bezbednih i zdravih uslova za rad, predstavljaju prioritetne zadatke u ostvarivanju dugoročne poslovne politike preduzeća.

   

     ‘‘SIGMA COMERC d.o.o.’’ se opredelio za sledeću politiku IMS:

   

  • Zadovoljenje kupaca i korisnika, njihovih iskazanih i neiskazanih potreba i očekivanja
  • Razvoj kvalitetnih odnosa sa kupcima i isporučiocima na osnovu zajedničkog interesa
  • Zadovoljenje potreba i očekivanja zaposlenog osoblja
  • Praćenje ponude konkurenata na tržištu i preduzimanje potrebnih mera da se bude u vrhu
  • Kontinualno poboljšavanje procesa realizacije proizvoda, ulaganje u ljudske resurse i opremu u ciIju održavanja savremenog tehnološkog nivoa
  • Uređenost administrativnog, radnog i skladišnog prostora
  • Kontinualno poboljšavanje kvaliteta proizvoda
  • Unapređenje organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja repromaterijala, energije i vode, smanjenja emisija u vazduh i sprečavanja zagađenja voda i zemljišta
  • Težnja ka smanjenju ukupnog otpada kao i uklanjanje otpada, koji ne može biti prerađen na način koji ne ugrožava životnu sredinu
  • Kontinualno poboljšavanje učinaka zaštite životne sredine
  • Uspostavljanje efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmene informacija važnih za životnu sredinu
  • Obezbeđenje maksimalne informisanosti i komunikacija kroz informacioni sistem
  • Sistematsko upravljanje ljudskim resursima uz obezbeđenje obuke u okviru delatnosti preduzeća
  • Stvaranje bezbednih i zdravih uslova za rad, bez profesionalnih bolesti i povreda na radu
  • Poštovanje zakonodavstva, posebno iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu i Zaštite životne sredine
  • Stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti Integrisanog sistema menadžmenta.

   

     Rukovodeći vrh preduzeća privržen je ovoj politici IMS, i odgovoran za njeno sprovođenje u skladu sa standardima SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008. Svi rukovodioci i ostali zaposleni dužni su da se ponašaju u skladu sa ovom politikom IMS i da rade na ostvarenju ciljeva IMS, koji iz nje proističu i kojima se ona ostvaruje.

 • Sertifikati

     Od Novembra 2006. godine firma poseduje i ISO 9001:2000 sertifikat.

     Od Novembra 2006. godine firma poseduje i ISO 9001:2000 sertifikat.

 • Mauris sit amet

  Tortor, eget ornare urna. Duis varius tellus eros. Donec odio arcu, rutrum ac rutrum eget, bibendum ac enim. Phasellus hendrerit iaculis purus. Aliquam sit amet molestie odio. Sed commodo dictum consequat aenean in est. Donec odio arcu, rutrum.

Kontaktirajte nas: +381 (0)11 82-40-440

Kontaktirajte nas:

+381 (0)11 82-40-440

Kontaktirajte nas:

+381 (0)11 82-40-440